Podaci o firmi

Identifikacioni podaci

Naziv preduzeća Light Electric group DOO Kraljevo
Sedište 36000 Kraljevo
Ulica i broj Boška Toškovića 26
Telefon 1 +381 36 399 999
Telefon 2 +381 36 511 00 98
Telefon 3 +381 36 392 059
Fax +381 36 399 999
Email 1 office@legroup.rs
Email 2 prodaja@legroup.rs
Email 3 beograd@legroup.rs
WEB www.legroup.rs
PIB 105923388
Matični broj 20490101
Šifra delatnosti 4643
Tekući račun 1 RAIFFEISEN BANKA 265-3210310000885-36
Tekući račun 2 UNICREDIT 170-30021971000-13

Preduzeće Light Electric group je obveznik PDV-a, na osnovu prijave od 22.01.2009., odnosno potvrde broj 455958896

Izvod o registraciji privrednog subjekta (skenirani dokument)

Podaci o firmi (skenirani dokument)